OSM adresy - v bode bez vchodu 24.7.2024 nad 15% z adries.

Kód Okres Obec Počet adries
v bode
bez vchodu
% z adries
1. SK0101528595 Bratislava I Bratislava-Staré Mesto 2420 39.7 %
2. SK0102529320 Bratislava II Bratislava-Ružinov 1739 20 %
3. SK0102529338 Bratislava II Bratislava-Vrakuňa 464 15.9 %
4. SK0103529346 Bratislava III Bratislava-Nové Mesto 1521 31.6 %
5. SK0104529397 Bratislava IV Bratislava-Karlova Ves 1127 39 %
6. SK0105529443 Bratislava V Bratislava-Jarovce 181 17.3 %
7. SK0105529460 Bratislava V Bratislava-Petržalka 559 18.9 %
8. SK0231501026 Komárno Komárno 969 16.4 %
9. SK0231501204 Komárno Kolárovo 549 16.7 %