OSM adresy - chýbajúce orientačné čísla 4.3.2024

Celková dokončenosť nad 60% a dokončenosť orientačných < 80%.
Kód Okres Obec Celková
dokončenosť
OSM orientačné MINV orientačné Dokončenosť
orientačné
Od Do